Handledar­utbildning/Introduktions­utbildning

Handledarutbildningen/Introduktionsutbildningen (gäller för både handledare och elev)  är 180 minuter exklusive pauser och handlar om trafikregler och trafiksäkerhet. Kursen ger tips och hjälp inför övningskörningen samt kunskaper som krävs för att framföra fordonet på ett säkert sätt.

OBS! Kom ihåg att ni måste ansöka om handledarskap på Transportstyrelsen i samband med kurstillfället.

Intyget är giltigt i 5 år och gäller för olika elever (max 5 elever samtidigt) så länge de också genomgått en  introduktionsutbildning och handledaren har ansökt och fått godkännande från Transportstyrelsen.

Föranmälan krävs antingen via hemsidan eller på telefon 08-590 800 40.

Denna kurs är endast tillgänglig på Svenska.
Har eleven/handledaren inte tillräcklig kunskap av det svenska språket krävs en tolk.
Behövs en tolk behöver receptionen informeras.

Handledare

Kriterier:

  • Fyllt 24 år
  • Ha ett giltigt körkort utfärdat i Sverige eller en annan EES-stat, för det fordon som ni ska övningsköra med, och ha haft det under sammanlagt minst fem av de senaste tio åren. Om du har ett körkort från en annan EES-stat måste du, tillsammans med ansökan, skicka med en kopia på det utländska körkortet.

Eleven

Kriterier:

  • Måste vara minst 15 år och 9 månader för att få gå introduktionsutbildningen.

Avbokning och betalning ska ske senast kl. 13:00 vardagen innan din bokade tid, annars kommer debitering ske till fullt pris.