Kunskapsprov och körprov

När du börjar bli klar med sin körkortsutbildning, bokas kunskapsprov och körprov vid samma tillfälle. Proven utförs med 2-3 veckors mellanrum. Kunskapsprovet är den delen du gör först och kräver att riskutbildningarna är genomförda innan. Körprovet är den andra delen och kräver fr.o.m. 1/3 2020 att du har ett godkänt kunskapsprov innan du får genomföra det.

Bokar du prov som privatist kan du välja hur du vill boka dina prov, exempelvis bara boka kunskapsprovet eller både kunskapsprovet och körprovet

transportstyrelsen
trafikverket

Kunskapsprov

Kunskapsprovet genomförs på datorer hos Trafikverket och fungerar på samma sätt som körkortsfrågorna på elevcentralen. Provet består av 70 frågor varav 5 frågor är för utbildningssyfte och räknas inte med i resultatet. Kravet för att bli godkänd är 52 rätt och du har 50 minuter på dig att genomföra provet. Du kan ansöka om dispens för att få anpassat kunskapsprov. Läs mer här.

I samband med kunskapsprov ska du vara på plats ca 30 minuter innan utsatt tid för att legitimera dig med giltig legitimation och ta foto.

Fr.o.m. 1/3 2020 gäller godkänt kunskapsprov 4 månader.

https://www.youtube.com/watch?v=81y3gPXAC6U

Körprov

Din lärare följer med dig till Trafikverket, där du får träffa en förarprövare som du kör upp för. Innan provet startar börjar ska du legitimera dig med giltig legitimation.

Provet börjar med att du gör en säkerhetskontroll på bilen. När ni sätter er i bilen går förarprövaren igenom det protokoll som förs och vilka bedömningspunkter som ligger till grund för beslutet. Under körningen kryssar förarprövaren i vilka moment du gör under körningen. Från 3/12 2007 kan även situationsanpassade frågor förekoma.

Dirigeringen under uppkörningen kommer du att få på olika sätt, vänster, höger eller följa en anvisning. Provet tar ca 45 minuter.

Förarprövaren bedömer helheten i din körning och ger dig resultatet när ni återvänt till Trafikverket.

Ditt körkort kommer på posten inom 5 arbetsdagar i ett rekommenderat brev.
Du har en prövotid på 2 år när du tagit körkort, det innebär att om du gör någon trafikförseelse som föranleder körkortsindragning måste du ta om ditt hela ditt körkort.