Din väg till körkortet

1: Ansök om körkortstillstånd

För att få börja övningsköra måste du ansöka om ett körkortstillstånd. Ansökan sker hos Transportstyrelsen och du måste ha fyllt 16 år för att kunna övningsköra. När du ska ansöka om ett körkortstillstånd krävs det att man gör en synundersökning och fyller i en hälsodeklaration. Synundersökningen (synintyg) kan vi på trafikskolan hjälpa dig med.

ellstromstrafikskola_korkortet
riskutbildning_korkort-ellstroms

2: Börja köra på Trafikskolan

Den första körlektionen bokar du in via receptionen. Antingen genom att ringa till receptionen eller genom att besöka oss på trafikskolan. Våra receptionister hjälper dig att ta det första steget och ge dig den information du behöver. Du kommer då bekräfta att dina personliga uppgifter stämmer samt godkänna våra avtalsvillkor. Vi följer dataskyddsförordningen GDPR.

3: Börja köra hemma

När du beviljats körkortstillstånd får du börja köra hos oss på trafikskolan.

Observera att ett giltigt körkortstillstånd inte ger dig rätten att köra privat med handledare. För att du ska kunna få göra detta måste du och din privata handledare genomgå en handledarutbildning för att på så sätt tillgodose er ett handledarbevis.

Läs mer om hur du bokar en handledarutbildning här

Ellstroms_bild1
korkortpersonbil_ellstroms

4: Planering av körlektioner och teori

När du kommer till oss första gången tar vi hänsyn till dina redan befintliga kunskaper vid första tillfället gå igenom vår utbildningsplan och diskutera vilka utbildningsinsatser som är bäst för dig. Om du har kört mycket hemma innan och det finns goda förkunskaper rekommenderar vi att man bokar in en testlektion. Vårt mål är att så tidigt och så snabbt som möjligt ge dig en bra uppskattning i både tid och kostnad för din utbildning.

Läs mer om hur personbilsutbildningen fungerar här

5: Riskutbildningar del 1 och del 2

Riskutbildningen för B-körkort omfattar två delar och dessa är obligatoriska. Receptionen hjälper dig att planera in del 1 och del 2 i samband med din planering. Både riskutbildning del 1 och del 2 måste vara godkända innan du genomför kunskapsprovet.

Del 1 (teoretisk) handlar om alkohol, andra droger, trötthet och riskfyllda beteenden i övrigt.
Del 2 (praktisk)  handlar om hastighet, säkerhet och körning under särskilda förhållanden.

Läs mer om riskutbildningarna här

Ellstroms_bild2
intensivkurs_korkort_ellstroms

6: Utbildningskontroll och omkörningslektion

Mot utbildningens slut planeras en utbildningskontroll in. Utbildningskontrollens syfte är att låta en annan lärare göra en bedömning av elevens nuvarande körutbildning. Eleven kan se detta som en möjlighet att ”låsas att det är en uppkörning”. Läraren kommer under utbildningskontrollen vara mycket sparsam med att hjälpa eleven. Istället kommer instruktionerna handla mera vart eleven ska, elevens uppgift är att köra så självständig som möjligt utan hjälp.

Utbildningskontrollen är ett sätt för lärarna att kunna jämföra om de tycker att eleven kommit tillräckligt långt i sin utbildning för en uppkörning eller om eleven behöver boka fler tider eller köra mer hemma.

Omkörningslektionen inleds med att eleven får en kort teoretisk information angående omkörning och får sedan praktisera detta med hjälp av lärare. 2 elever och 2 lärare simulerar en omkörning på landsväg. Slutligen får eleven jobba självständigt och får feedback från läraren. Syftet är att efter avslutad lektion kunna göra en korrekt bedömning innan en påbörjad omkörning och kunna utföra momentet på ett strukturerat sätt. Eleven ska även kunna redogöra för de speciella risker som är förenande med körning på landsväg.

7: Kunskapsprov och körprov

När du börjar bli klar med din körkortsutbildning, bokas kunskapsprov och körprov vid samma tillfälle. Proven utförs med 2-3 veckors mellanrum. Kunskapsprovet är den delen du gör först och kräver att riskutbildningarna är genomförda innan. Körprovet är den andra delen och kräver fr.o.m. 1/3 2020 att du har ett godkänt kunskapsprov innan du får genomföra det.

Ellstroms_bild3