Loading Laddar...
 

Sammanhållet förarprov

När du börjar bli klar med din körkortsutbildning, bokas teoriprov och körprov vid samma tillfälle och görs nära varandra i tid. Båda riskutbildningarna måste vara klara innan du gör teoriprovet. Proven för behörighet B hålls samman och betraktas som ett prov som innehåller två delar: kunskapsprov (teoriprov) och körprov.

Kunskapsprov

Teoriprovet är idag helt datoriserat och fungerar på samma sätt som körkortsfrågorna på elevcentralen. Provet består av 70 frågor. Kravet för att bli godkänd är 52 rätt under 50 minuter.

Utöver de ordinarie frågorna finns ytterligare fem frågor som inte räknas in i resultatet. Dessa frågor är med för att eventuellt läggas in i den ordinarie frågebanken.

Provtiden är 50 minuter. Du måste legitimera dig med godkänd identitetshandling i samband med teoriprovet samt fotograferas.

Fr.o.m. 1/9 2008 gäller godkänt teoriprov 2 månader.

Körprov

Din lärare följer med dig till Trafikverket, där du får träffa en förarprövare som du kör upp för. Innan provet startar börjar ska du legitimera dig med giltig legitimation och skriva under på att du inte har körkort i ett annat EES-land.

Provet börjar med att du gör en säkerhetskontroll på bilen. När ni sätter er i bilen går förarprövaren igenom det protokoll som förs och vilka bedömningspunkter som ligger till grund för beslutet. Under körningen kryssar förarprövaren i vilka moment du gör under körningen. Från 3/12 2007 kan även situationsanpassade frågor förekoma.

Dirigeringen under uppkörningen kommer du att få på olika sätt, vänster, höger eller följa en anvisning. Provet tar ca 1 timme.

Förarprövaren bedömer helheten i din körning och ger dig resultatet när ni återvänt till Trafikverket. 

Ditt körkort kommer på posten inom 5 arbetsdagar i ett rekommenderat brev.
Du har en prövotid på 2 år när du tagit körkort, det innebär att om du gör någon trafikförseelse som föranleder körkortsindragning måste du ta om ditt hela ditt körkort.